Polygloss uv clearcoat

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE


POLYGLOSS uv Clear


Beschrijving en bestemming van het product

Polygloss kleurloos is een ééncomponent vochtigheidshardende vernis op basis van
een alifatisch polyurethaan, met volgende specifieke eigenschappen :

* goede buitenduurzaamheid;
* hoge chemicaliënweerstand;
* hoge abrasieweerstand;
* goede vuilafstotende eigenschappen;
* hoge impactweerstand.
Dankzij deze eigenschappen is Polygloss kleurloos een hoog kwalitatieve vernislaag
bovenop verfsystemen voor vloeren, hout of metaal op basis van polyurethaanharsen
(ééncomponent en tweecomponent verven).
Bindmiddel

Vochtreagerend alifatisch polyisocyanaat prepolymeer.

KLEUR

Kleurloos.

GLANS

Hoogglans.

Technische gegevens

*Densiteit                    : 1.06 (± 0.03) g/cm³
* Vaste-stof-gehalte     : 57 (± 2) % in volume
                                  :  62 (± 2) % in gewicht

* Droogtijden :             stofdroog           : 2 uur
(20°C - 40 micron)        kleefvrij           : 8 uur
                                   droog               : 12 uur
                                   volledige weerstand : na 5 dagen*
Theoretisch rendement : 10-14 m²/L
Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en
porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij airless
applicatie.
Oppervlaktevoorbehandeling

*
Wanneer de wachttijd tussen het aanbrengen van de vorige laag en Polygloss
kleurloos abnormaal lang wordt of in extreem gepollueerde zones, moet eerst worden
gereinigd en tussengeschuurd.
*
Alle op het oppervlak aanwezige verontreinigingen, die de goede hechting van
Polygloss kleurloos kunnen hinderen, moeten worden verwijderd met de geschikte
middelen.
*
Oppervlakken bevuild door vet of olie moeten afgewassen worden met een alkalische
oplossing, oplosmiddel of emulgeermiddel.
*
Zoutafzettingen of andere wateroplosbare verontreinigingen verwijderen met water en
borstel of stoom.
*
Na reinigen het oppervlak laten drogen en ontstoffen.
Gebruikswijze

*
Met kwast, lucht- of airless spuit, rol :
A) Kwastapplicatie : de verf is normaal gebruiksklaar. (Eventueel verdunnen met 5%
Thinner 1).

B) Spuittoepassing :

Druk Spuitopening Solvatane
Luchtspuit           3-4 bar      1.2-1.6 mm    15-50%
Airless               120-180 bar  0.007-0.015   0-25%


C) Roltoepassing :
Polygloss kleurloos kan eventueel met een kortharige mohair lakrol worden
aangebracht. Men dient bijzondere aandacht te schenken aan de laagdikte en
ontluchting om blaas- en/of kratervorming te vermijden. Het is aanbevolen de verf af
te dunnen tot de gewenste viscositeit met Vloeiadditief voor PUR (5-15%).

*
Materiaal reinigen met Solvatane.
*
Aangeraden droge filmdikte : 30 micron
Applicatievoorwaarden

Relatieve vochtigheid : tussen 30 en 90%.
De temperatuur van de omgevingslucht en het oppervlak : tussen 0 en +40°C.
De temperatuur van het oppervlak moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt om
condensatie op het substraat te vermijden.
 Stockagestabiliteit

Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen -40°C
en +40°C.
Verfbussen goed gesloten houden teneinde polymerisatie door luchtvochtigheid te
vermijden.


 

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze
ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Libert Paints geeft hierbij dan ook geen enkele garantie
naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband.
Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van
twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling R&D.
Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.


 

 Prijzen polygloss uv clear

 

 Prijzen  polygloss uv clear / verdunning excl Btw

 

Verpakking          0,5 Ltr          €  26,40

                            1    Ltr              36,-

                            2,5 Ltr            108,-

                           10   Ltr            328,80

 

 

Kwast verdunning

 

Nr 1                    1    Ltr          €    9,96

                           5    Ltr              39,79         

 

 

Spuit verdunnig

 

Solvatane           1   Ltr          €    13,12                     

                           5   Ltr                47,92